Voor een goede praktijkvoering wordt het Globaal Medisch Dossier (GMD) steeds belangrijker. Iedereen kan dit bij zijn/haar huisarts aanvragen. Breng daarvoor zeker uweID en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee.

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts geniet u van een vermindering van 30 % op het gedeelte dat u voor consultaties zelf moet betalen. De kosten voor het openen en beheren van een GMD worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald.