Afhalen van voorschriften

Omwille van de controles op de geneesmiddelenprofielen moet het tussentijds voorschrijven van medicatie tot het strikte minimum worden beperkt. Er worden in principe voldoende voorschriften voorzien wanneer u op controleraadpleging komt.

Invullen van allerhande attesten

Voor het invullen van attesten (voor verzekeringen en dergelijke...) is tijd en inzage in het dossier nodig. U komt daarvoor dus best op raadpleging.

Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten worden steeds geweigerd!